2022

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i Swedish Stokies kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 24 september 2022. Tid: 14.00 (årsmötet börjar 15.00) Plats: Harrys/Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före september månads utgång […]

2022

Tröjauktion

Swedish Stokies är sedan 2018 sponsor till Stoke City Women.  Stoketjejerna behöver allt stöd de kan få, så av den anledningen auktionerar vi ut de två tröjorna på bilderna här […]